שורשים פרשת לך לך ?>

שורשים פרשת לך לך

shorashim Lech Lecha

שורשים פרשת לך לך

shorashim Lech Lecha

List #3- end of perek 17 yud zayin and misc.

Perek 17 pasuk 15-27 (end) פרק י״ז פסוקים ט״ו-כ״ז

Perek 17 Milim bapasuk to ivrit meduberet

Cloned and edited to include English too. My first dahbear word list that I’m working with- a test

Lech Lecha list 5

מילים פרשת לך לך פרק יב

מילים פרק יב

Shoresh Train

שורשים

שורשים

שורשים