שמות פרק ד- שורשים ?>

שמות פרק ד- שורשים

שמות פרק ג- שורשים

שמות פרק ב- שורשים

שמות פרק ד- מילים

שמות פרק ג- מילים

שמות פרק- ב מילים

שמות פרק א- מילים

שמות פרק א- שורשים

Shmot 2:11-15

Shmot 2: 5-10