shorashim List #2 ?>

shorashim List #2

Shorashim 1

1-12

Numbers

שורשים פרשת לך לך

shorashim Lech Lecha

שורשים פרשת לך לך

shorashim Lech Lecha

3rd grade

tzeireh with letters

tzeireh practise by itself

chanuka verbs

Chanuka verbs

classroom words

Classroom Objects

Hebrew words by letters