Mora porter 2023 ?>

Mora porter 2023

Mora porter 2023

List #10

list #9

פֵּרוֹת Fruit

פֵּרוֹת Fruit

פרק כ״ה

Verbs for Sam

יְרָקוֹת

יְרָקוֹת

List #8 (shorashim)

?מָה יֵשׁ בְּבֵית סֵפֶר

?מָה יֵשׁ בְּבֵית סֵפֶר