שמות פרק ד- שורשים ?>

שמות פרק ד- שורשים

שמות פרק ג- שורשים

שמות פרק ב- שורשים

שמות פרק ד- מילים

שמות פרק ג- מילים

שמות פרק- ב מילים

שמות פרק א- מילים

שמות פרק א- שורשים

5A

List 4- end of perek 17 yud zayin and misc.