Hebrew words by letters ?>

Hebrew words by letters

בחנות בגדים-In the clothing store

חלקי גוף-Body

מזג האויר-Weather

At home-בבית

In school-בבית הספר

In the restaurant-במסעדה

בכיתה-In the classroom

משפחה-Family

שמות גוף-Pronouns