מי כתב 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שיר השירים שלמה המלך    
2 רות שמואל הנביא    
3 איכה ירמיהו    
4 קוהלת שלמה המלך    
5 אסתר אנשי כנסת הגדולה (מרדכי ואסתר(    
x