התאמת מילים יחידה 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אִישׁ man    
2 אִשָּׁה woman    
3 גָּדֵר fence    
4 דְּמֵי-כִּיס allowance    
5 חֻלְצָה shirt    
6 מודעה ad    
7 כתם stain    
8 קופה cashier    
9 שכנים neighbors    
10 צבע color    
x