נרדפות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אבל אך    
2 מטוס אוירון    
3 איפה היכן    
4 ארוחה סעודה    
5 ברא יצר    
6 גמר סיים    
7 ראשית התחלה    
8 חבר ידיד    
9 ירח לבנה    
10 שמש חמה    
x