ראשי תיבות וקיצורים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ב"ה ברוך ה'    
2 בי"ר בית רפואה    
3 בי"ס בית ספר    
4 יו"כ יום כיפורים    
5 יו"ט יום טוב    
6 כ"א כל אחד    
7 א"ל אמר לו    
8 עש"ק ערב שבת קודש    
9 י"א יש אומרים    
10 א"נ אדון נכבד    
11 זצ"ל זכר צדיק לברכה    
12 עכו"ם עובדי כוכבים ומזלות    
13 עשי"ת עשרת ימי תשובה    
14 צה"ל צבא הגנה לישראל    
15 בימ"ק בית מקדש    
x