סדר היום

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מתעורר wakes up    
2 אוכל eats    
3 רוחץ wash    
4 הולך walks    
5 מתלבש wears    
6 לומד learns    
7 כותב writes    
8 קורא reads    
9 שואל asks    
10 שר sings    
x