ביטויים עם המילה לשון

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לשון נקיה לשון יפה שאין בה מילים לא נעימות    
2 לשון סגי נהור לשון הפוכה    
3 כבד לשון קשה לו לדבר    
4 חרץ את לשונו דיבר לא יפה    
5 נכשל בלשונו אמר דבר שלא רצה לומר    
6 נצר לשונו שתק    
7 לשון אם שפה שמדברים בבית ההורים    
8 לשון הרע רכילות- לדבר על מישהו אחר    
9 לשון הקודש עברית    
10 מאריך לשון מדבר הרבה    
11 לשון קצרה מדבר מעט = קצת    
12 בעל לשון יודע יפה את השפה    
13 דבש וחלב תחת לשונו אומר דברים נעימים    
14 לשון אש להבה של אש    
x