יחיד רבים יחידה 5

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מתנה מתנות    
2 מסיבה מסיבות    
3 תרמיל תרמילים    
4 חולצה חולצות    
5 חדר חדרים    
6 קופה קופות    
7 מצלמה מצלמות    
8 פנס פנסים    
9 שקל שקלים    
10 ילד ילדים    
x