יחידה 5 חלק ב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 חנות store    
2 תרמיל knapsack    
3 כסף money    
4 מתנה gift    
5 קופה money box    
6 יום הולדת birthday    
7 בקבוק bottle    
8 סוכריות candies    
9 עוגיות cookies    
10 בטנים peanuts    
x