יחידה 8 פעלים


or press Enter
00:00:00
לִמְצֹא
לְצַיֵּר
לְהַחְזִיר
לְהַדְבִּיק
מְאַבֵּד
מַדְבִּיק
מְצַיֵּר
מַחְזִיר
מְטַלְפֵּן
מְנַגֵּן
מְחַפֵּשׂ
לְטַלְפֵּן
מַזְמִין
לְהַזְמִין
מוֹצֵא
לְאַבֵּד
לְחַפֵּשׂ
לְנַגֵּן
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x