פעלים – בבית

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שָׂם / שָׂמָה putting    
2 רוֹאֶה / רוֹאָה seeing    
3 יָשֵׁן / יְשֵׁנָה sleeping    
4 פּוֹתֵחַ / פּוֹתַחַת opening    
5 יוֹשֵׁב / יוֹשֶׁבֶת sitting    
6 אוֹכֵל / אוֹכֶלֶת eating    
7 הוֹלֵךְ / הוֹלֶכֶת walking    
8 מְשַׂחֵק / מְשַׂחֶקֶת playing    
9 כּוֹתֵב / כּוֹתֶבֶת writing    
x