מילות יחס

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 -בְּ in, with, on, at    
2 -בַּ in the, with the, on the, at the    
3 -לְ to/for    
4 -לַ to the/for the    
5 -מֵ-/מִ from/than    
6 ַאֶת ה the    
7 עַל on    
8 תַחַת underneath    
9 עַל יָד next to    
10 בֵּין in between    
11 בְּתוֹך inside    
12 אֶל to/towards    
x