פעלים 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קןרא Reads    
2 כותב Writes    
3 רואה Sees    
4 יושב Sits    
5 הולך Walks/goes    
6 עונה Answers    
7 לומד Learns    
8 אוהב Loves    
9 אוכל Eats    
10 שותה Drinks    
11 שואל Asks    
12 מתפלל Prays    
13 מסתכל Looks    
x