משפחה-Family

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אבא Father    
2 אמא Mother    
3 הורים Parents    
4 אח Brother    
5 אחות Sister    
6 אחים Brothers/Siblings    
7 אחיות Sisters    
8 בן Son    
9 בת Daughter    
10 ילדים Children    
11 סבא Grandfather    
12 סבתא Grandmother    
13 דוד Uncle    
14 דודה Aunt    
15 אחיין Nephew    
16 אחיינית Niece    
17 בן דוד Cousin    
18 תינוק Baby (boy)    
19 נכד Grandson    
20 נכדה Granddaughter    
21 תינוקת Baby (girl)    
22 קרוב משפחה Relative    
x