מזג האויר-Weather

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מֶזֶג הָאֲוִיר Weather    
2 גֶּשֶׁם Rain    
3 בָּרָד Hail    
4 קַר Cold    
5 רוּחַ Wind    
6 מַבּוּל Flood    
7 עֲנָנִים Clouds    
8 חַם Hot    
9 חַמְסִין Very hot    
10 שֶׁמֶשׁ Sun    
11 נָעִים Comfortable    
12 קָרִיר Chilly    
13 שֶׁלֶג Snow    
14 מְעֻנָּן Cloudy    
x