סמלי מדינת ישראל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 דגל ישראל שני פסים כחולים ומגן דוד    
2 סמל של מדינת ישראל מנורה וענפי זית    
3 צה"ל צבא הגנה לישראל    
4 עברית השפה של ישראל    
5 התקוה ההמנון של מדינת ישראל    
6 ירושלים עיר הבירה של מדינת ישראל    
7 שקל המטבע (הכסף) הישראלי    
8 הכנסת בית המחוקקים של מדינת ישראל    
x