November 1st Vocab. 2 ?>

November 1st Vocab. 2

November 1st vocab.

לאה רחל מילים 2

לאה רחל מילים

נחש מי – יש לו / יש לה?

נחש מי

Shorashim – Copy

Milim Words 1-70 – Copy

basic clothings

basic clothing

Food story סיפור דינה רעבה

סיפור דינה רעבה food

Shorashim – Copy