מילות חיבור, מילות קישור, מילות יחס – Copy

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אַחֲרֵי after    
2 לִפְנַי before    
3 אִם if    
4 עִם with    
5 בְּלִי without    
6 עַל on/about    
7 אֶל to    
8 עַל יַד/לְיַד next to    
9 אֲבָל but    
10 כִּי because    
11 גַם also    
12 ְּב in    
13 לְ to    
14 מְ from    
x