מי כמכה – Mi Chamocha

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 כָמֹכָה, כָּמֹכָה like you    
2 בָּאֵלִים among the gods    
3 יְיָ Adonai    
4 נֶאְדָּר glorious    
5 בְּ in, with, by prefix    
6 בַּ in the, with the, by the prefix    
7 בַּקֹּדֶשׁ in (the) holiness    
8 פֶלֶא a wonder, miracle    
9 עֹשֵֹה doing, making    
10 מִי who    
11 פֶלֶא wonder    
12 ע-ש-ה do, make root    
13 א-מ-ר say root    
14 ק-ד-שׁ holy root    
15 מ-ל-כ rule root    
16 ב-ר-כ bless, praise root    
17 ש-ב-ח praise (root) root    
18 ג-א-ל redeem, free, deliver root    
19 פ-ד-ה redeem, release root    
20 נוֹרָא awesome, terrible    
21 תְהִלָה praise    
22 תְהִלֹּת praises    
23 בַּקֹּֽדֶשׁ in holiness    
24 רַבָּה great, much    
25 שִׂמְחָה joy, happiness    
26 שִׁירָה singing    
27 שִׁיר song, poem    
28 יַם sea    
29 זֶה this    
30 אֱמֶת truth    
31 אֱמוּנָה faith, belief    
32 ...כ or ...כּ like, as (prefix) prefix    
33 כְּמוֹ like, as (word)    
x