חברים בעברית 1 – אני שומרת על טל התינוק


or press Enter
00:00:00
put
sleep
במיטה, בלילה
baby
ילד קטן
שוֹמֶרֵת
תמר שומרת על התינוק
חוֹשֶב
אני חושב על היום הולדת שלי
מִיטָּה
יש לי מיטה גדולה
teeth
בפה
watch over / keep
פועל - תינוק, ילד
חֵדֶר
החדר שלי גדול
bed
בחדר, ישנים
אוֹפֶה
אבא אופה עוגה
בַּאָה
אמא באה לכיתה שלי
תִּינוֹק
הַתִּינוֹק בּוֹכֶה בַּמִּיטָּה
room
בבית
שִׁינַּיִים
לתינוק אין שיניים
שַֹם
אבא שם חלה על שולחן
come
ההפך מהולכת
bake
פועל - עוגה
think
פועל - ראש
יָשֵן
התינוק ישן בחדר שלי
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x