הטיול שלנו אוצר מילים 3


or press Enter
00:00:00
לִפְנֵי
Have not
Need
Have
Heavy
יוֹתֵר מִדַּי
אֵין
צָרִיךְ
Too much
כָּבֵד
Before
יֵשׁ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x