הטיול שלנו אוצר מילים 3


or press Enter
00:00:00
Heavy
אֵין
לִפְנֵי
יֵשׁ
Have
כָּבֵד
Too much
Have not
צָרִיךְ
Before
Need
יוֹתֵר מִדַּי
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x