הַגּוּף שֶׁלִּי

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 רֹאשׁ head    
2 אֹזֶן ear    
3 אַף nose    
4 פֹּה mouth    
5 שֵׂעָר hair    
6 יָד hand    
7 רֶגֶל leg    
8 עַיִן eye    
9 עֵינַיִם eyes    
10 אָזְנַיִם ears    
x