תרגול גימטריה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ג 3    
2 כ״א 21    
3 מ 40    
4 ל״ב 32    
5 י״א 11    
6 שמ״א 341    
7 כ״ט 29    
8 ט״ז 16    
9 י״ז 17    
10 ט 9    
11 ר״ב 202    
12 פ״ח 88    
13 קל״ו 136    
14 נ״ז 57    
15 ש״י 310    
16 ט״ו 15    
17 י״ד 14    
18 ע״ג 73    
19 ח 8    
20 א 1    
x