חברים בעברית יחידה 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אוֹפֶה - לֶאֱפוֹת bake / to bake    
2 בּוֹחֵר - לִבְחוֹר choose / to choose    
3 זוֹרֵק - לִזְרוֹק throw / to throw    
4 חוֹתֵךְ - לַחֲתוֹךְ cut / to cut    
5 טוֹעֶה - לִטְעוֹת make a mistake / to make a mistake    
6 טוֹעֵם - לִטְעוֹם taste / to taste    
7 מְבַשֵל - לְבַשֵל cooks / to cook    
8 מַדְלִיק - לְהַדְלִיק light / to light    
9 מוחֵא כַּפָיִים clapping (hands)    
10 מוֹפִיעַ - לְהוֹפִיעַ performs / to perform    
11 מַתְחִיל - מַתְחִילָה begins    
12 מַסְבִּיר - מַסְבִּירָה explains    
13 מַקְשִיב - מַקְשִיבָה listens    
14 מַזְמִין - מַזְמִינָה invites    
15 מַרְגִיש - מַרְגִישָה feels    
x