פרק כ״ה


or press Enter
00:00:00
מַטְעַמִים
do what I say
עֲשֶׂה את מה שאני אומרת
וַאֲמוּשֶךָ
גְשָה נָא
צוּדָה
hunt for me
אַתָה צָד לִי
tasty food
אוֹכֶל טָעִים
your bow
הַקֶשֶת שֶלְךָ
שְמַע בְּקוֹלִי
now
עַכְשָיו
קַשְתֶךָ
עֲשֵׂה לִי
עַתָה
come close
בּוֹא קָרוֹב
וַיְרַח
כֵלֶיךָ
hunting equipment
כְּלֵי הַצָיִד שֶלְךָ
he smelled
הוּא הֵרִיחַ
I want to touch you
אני רוצה לָגַעַת בְּךָ
make me
אַתָה עוֹשֶׂה לִי
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x