אותיות באנגלית- ניתאי פחימה M-X

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אֵם M m    
2 אֵן N n    
3 אוֹ O o    
4 פִּי P p    
5 קְיוּ Q q    
6 אַר R r    
7 אֵס S s    
8 טִי T t    
9 יוּ U u    
10 וִי V v    
11 דַבֵּל יוּ W w    
12 אֶקְס X x    
x