תכונות האדם- ניבים ופתגמים # 1


or press Enter
Show Instructions
  • Arrow keys to move.
  • Spacebar to fire.
x